Všeobecná teória relativity


prednášky: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Rozsah: 2/0

Letný semester 2018/2019

Kód predmetu: ÚFV/TRV1/00

Počet kreditov: 3

Skriptá v pracovnej verzii PDF