Teória elektromagnetického poľa - všeobecné informácieNa dole uvedených odkazoch môžete nájsť materiály k starým/prebiehajúcim cvičeniam, ktoré som viedol/vediem. Na ľavej strane nájdete odkazy na stránky, ktoré Vám môžu poslúžiť na ďalšiu inšpiráciu a lepšie pochopenie toho, čo sa preberá v tomto kurze. Výber je značne limitovaný mojim pohľadom na vec, ktorý nemusí každému vyhovať. Keďže je tento predmet do značnej miery preštudovaný, mnoho materiálu je možné nájsť na webe.
Odporúčaná literatúra

Dodatočné materiály