Špeciálna teória relativity - všeobecné informácieNa dole uvedených odkazoch môžete nájsť materiály k starým/prebiehajúcim cvičeniam, ktoré som viedol/vediem.

Dodatočné materiály
Odporúčaná literatúra a zdroje

  • G. B. Arfken, H. J. Weber: Mathematical Methods For Physicists, Harcourt Academic Press, 2001.