Moje odporúčania

Za posledných (už neviem presne koľko) rokov som mal možnosť a príležitosť viesť cvičenia (hlavne) na UPJŠ z rôznych oblastí teoretickej fyziky. Popritom som si (nie úplne vedome) všimol niektoré "chyby" alebo "nesprávne návyky". Tie často zabraňujú efektívne získať, čo možno najviac vedomostí. A tiež spôsobujú "nudnosť" daného predmetu. Cieľom tejto časti teda je stručne Vás oboznámiť so špecifikami vysokoškolského štúdia a čo sa od Vás očakáva. V prvom rade sa musíte na vysokej škole naučiť byť zodpovedný sám za seba. To okrem iného znamená, že ak do štúdia investujete málo, nemôžete očakávať, že po 5 rokoch z Vás bude génius, ktorého bude chcieť každý zamestnať. Naopak, ak investujete veľa, tak Vaše šance budú na konci štúdia o to väčšie a rozmanitejšie. Nezabúdajte tiež na fakt, že si na (hocijakej) škole svojim prístupom k štúdiu budujete renomé - t.j. povedomie o tom, ako zodpovedne a svedomito pristupujete k štúdiu.
Predpokladám, že väčšina čitateľov sú študenti odboru fyzika. Veľkou výhodou tohto odboru je, že Vám poskytuje mnoho príležitostí na AHA efekt. To je taký ten moment, keď sa Vám zrazu v hlave rozjasní a niečo, čo Vám dovtedy nedalo (doslova) spávať, je zrazu jasné. Fyzika je v tomto podobná dobrej detektívke :-) Ďalej sa na fyzike dozviete mnoho vecí o tom AKO tento svet funguje. Pri dostatočnej snahe pochopíte "fyzikálny prístup" k riešeniu problémov. Čo Vám k tomu môže napomôcť je niekoľko mojich odporúčaní a síce

 • Veľa sa pýtajte. Neexistujte blbá otázka, iba blbá odpoveď.
 • Veľa pochybujte. Pokúste sa analyzovať tvrdenia, ktoré Vám vyučujúci predloží. Je to naozaj tak? Sedia mi fyzikálne rozmery? Čo sa deje v limitných prípadoch? Neviem intuitívne "odhadnúť" výsledok?
 • Študujte! Nájdite si internetové zdroje, choďte do knižnice, pokúste sa racionálne (t.j. mať pripravené nejaké argumenty) zdôvodňovať Vaše tvrdenia
 • Študujte ceruzkou a papierom! Táto metóda spočíva v tom, že si vezmete dostatočne veľa papiera a prerátate si bod po bode kroky z danej prednášky. Pritom každý krok vystavíte kritike - je dané tvrdenie zrejmé? Viem si ho pretlmočiť do "reči svojho kmeňa" (tak aby som mu rozumel ja)? Ak nie, ako by som ho vedel dokázať. Nie je len dôsledkom niečoho iného, čo sme už mali, atď. Týmto postupom Vám garantujem, že najlepšie pochopíte akýkoľvek predmet.
 • Naučte sa robiť si (vlastné!) poznámky. Zaveďte si fascikle, porovnajte učebnice, internetové zdroje s vlastnými poznámkami. Pokúste sa nájsť si vlastný štýl.
 • Pokúste sa nájsť protipríklady, resp. situácie, kde daná teória nemusí fungovať. Zistite prečo!
 • Zapájajte sa do ďalších aktivít - skrátka buďte aktívny! Dole nájdete zopár odkazov na vysokoškolské súťaže "olympiádneho" typu.
 • Rozprávajte sa so svojimi spolužiakmi. Fyzika je okrem iného aj spoločenský fenomén!
 • Rozprávajte sa so svojimi vyučujúcimi. Pritom sa rozprávajte rozumne! To znamená istú prípravu. Napr. pri štúdiu sa vyskytne problém s ktorým neviem pohnút. Pozriem sa do dvoch-troch zdrojov (kniha,web), čo sa tam píše. Ak stále neviem prísť na to, v čom je problém, na najbližšej prednáške sa opýtam (lepšie po jej skončení).
Pevne verím, že Vám niektoré z týchto odporúčaní pomôže vo Vašom štúdiu! A tým pomôžete nielen sebe ale aj našej univerzite ako takej :-)

Odporúčané čítanie pre získanie predstavy o vysokoškolskom štúdiu (nielen) z fyziky:

Vysokoškolské súťaže z fyziky:

 • Ortvayova súťaž

  Ide o už viac menej zabehanú súťaž, ktorá je organizovaná z Budapešti. Cieľom je vyriešiť 10 úloh za niečo viac ako týždeň a poslať riešenia v angličtine. Zväčša ťažšie úlohy, ktoré Vám ale pômožu rozšíriť obzory a naučiť sa niečo nové. Existencia špeciálnych cien za kreatívne riešenia a teda sa oplatí poslať, čo len jedno pekné riešenie.
 • Planckova súťaž

 • Relatívne nová suťaž, ktorá ide v podobnom duchu ako (naša) fyzikálna olympiáda na strednej škole. Rozdiel je v tom, že sa rieši 10 úloh tímovo. Na rozdiel od Ortvaya úlohy sú viac tradične zamerané.
 • Univerzitná fyzikálna súťaž

 • Podobný duch ako Ortvay. Menej problémov a iba 48 hodín času.

Vysokoškolské súťaže z matematiky:

Pravdedpodobne existujú ďalšie zaujímavé stránky, prípadne zdroje. Budem veľmi rád, ak ma na ne upozorníte. Pomôžete tým nielen mne, ale aj študentom, ktorí prídu po Vás!