Fyzikálna olympiáda
pripomienky, komentáre a otázky smerujte na tomas.lucivjansky at upjs.sk