Univerzit&a UPJS

Teória elektromagnetického poľa


prednášky: prof. RNDr. Andrej Bobák , DrSc.

cvičenia: RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD.

Letný semester 2018

Kód predmetu: ÚFV/TEP1/03